تبلیغات
انسانم آرزوست... - در آسمانها(جرج کارلین)
انسانم آرزوست...
*من همچنان عینکی زده ام که شیشه ندارد*مدام به آن ، ها میکنم تا پاک شود * غافل از آنکه چشمانم غبار آلود است نه عینکم*
گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


مبهم وشاید کمی پیچیده
.
.
.

این همه آن چیزیست که در سرزمین جاوید انتظارش را میکشیم...


مدیر وبلاگ : pc7a
نویسندگانمذهب مردم را متقاعد كرده كه موجودی نامرئی در آسمانها زندگی می كند كه تمام رفتارهای تو را زیر نظر دارد،

 لحظه به لحظه آن را.

و این موجود نامرئی لیستی دارد از تمام كارهایی كه تو نباید آنها را انجام دهی،

و اگر یكی از این كارها را انجام دهی،

او تو را به جایی می فرستد كه پر از آتش و دود و سوختن و شكنجه شدن و ناراحتی است

و باید تا ابد در آنجا زندگی كنی، رنج بكشی، بسوزی و فریاد و ناله كنی

ولی او تو را دوست دارد…!!!!!

* جورج كارلین *


نوع مطلب : بزرگان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : http://cloob.com/name/pc7a،
یکشنبه 30 آبان 1389
دوشنبه 28 فروردین 1396 07:46 ب.ظ
Right away I am going away to do my breakfast, when having my
breakfast coming again to read more news.
چهارشنبه 20 اسفند 1393 10:43 ب.ظ
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺬﺍﺏ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ : ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﻏﻨﯽ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﺬﺍﺏ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻮﺩ
ﺍﮔﺮ ﺍﻭ ﺁﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﻣﯽﺍﻓﺮﻭﺧﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﻋﻄﻮﻑ
ﺟﻬﻨﻢ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺭﺍ ﻣﯽﺩﻣﯿﺪ ﺟﺎﯼ ﺑﺲ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷﺖ .
ﻭﻟﯽ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﺁﯾﺎﺕ ﺍﻟﻬﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﺧﺮﻭﯼ ﻋﯿﻦ
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺩﻧﯿﻮﯼ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺤﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﻭ
ﺗﺠﻠﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺳﺰﺍﯼ ﺁﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ :
-1 ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﻣﺜﻞ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﻓﻼﻥ ﻋﻼﻣﺖ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻓﻼﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
2 - ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻮﺯﻥ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩ ﮐﻮﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
3 - ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﺍﺀ ﻋﯿﻦ ﺟﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺠﺴﻢ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺳﻮﻡ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﺍﯼ ﺩﺭﯾﺪﻩ ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﺳﻔﺎﻥ *** ﮔﺮﮒ ﺑﺮﺧﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﮔﺮﺍﻥ
ﮔﺸﺘﻪ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮﻫﺎﯼ ﺗﻮ *** ﻣﯽ ﺩﺭﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻏﻀﺐ
ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺗﻮ
ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻨﻬﺎﯼ ﭼﻮ ﻣﺎﺭ ﻭ ﮐﮋﺩﻣﺖ ***ﻣﺎﺭ ﻭ ﮐﮋﺩﻡ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺩﻣﺖ
ﺍﮔﺮ ﺳﺆﺍﻝ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺴﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻧﻪﺍﯼ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻮﺯﻧﯽ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ
ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩ ﻭ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪ . ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﻫﻦ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﺁﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻮﺯﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺩﺳﺖ ﺭﺍ ﭘﺮ
ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﻧﺮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺳﻮﺯﻥ ﺩﺭ ﺍﻭ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺷﻮﺩ ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻭ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﯾﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﻣﺎ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺁﻓﺮﯾﻦ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺣﺎﻝ ﺳﺆﺍﻝ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﯾﺪ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮﺩ. ﮐﻪ : ﭼﺮﺍ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻭ ﻋﻘﻞ ﻭ
ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺭﺣﻤﺖ ﺣﻖ ﻭ ﮐﺴﺐ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺿﻮﺍﻥ
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺩﺭﺩﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ؟
پنجشنبه 15 خرداد 1393 11:35 ب.ظ
یه وقتی بچه بودم مرحوم پدرم به دلیلی منو کتک زد خیلی ناراحت شدم که این دیگه چه پدریه؟ بعدها وقتی خودم پدر شدم پسر چموشم رو کتک زدم. وفهمیدم چرا پدرم منو کتک زد. من پسرمو بیشتر از خودم دوست دارم خیلی بیشتر!!!
چهارشنبه 17 آبان 1391 01:21 ب.ظ
اره تو یوتیوب کلیپشو دیدم خیلی آدم با حالیه ولی دلم براش می سوزه .چون نفهمیده دین یعنی چی همون طور که خیلیا نمی دونن . خوب بالاخره یه جایی زندگی می کنه که اصلا کسی حوصله تحقیق در مورد اینجور مسائلو نداره. ما که شیعه ایم تحقیقاتمون چقدره که باز اونا چقدر باشه.بیچار پاش لب گوره کاش هدایت شه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پی کو باکس کسب درآمد
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
     
کلیه حقوق این وبلاگ برای انسانم آرزوست... محفوظ است