تبلیغات
انسانم آرزوست... - شیرزنان ایران باستان را بهتر بشناسیم...
انسانم آرزوست...
*من همچنان عینکی زده ام که شیشه ندارد*مدام به آن ، ها میکنم تا پاک شود * غافل از آنکه چشمانم غبار آلود است نه عینکم*
گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


مبهم وشاید کمی پیچیده
.
.
.

این همه آن چیزیست که در سرزمین جاوید انتظارش را میکشیم...


مدیر وبلاگ : pc7a
نویسندگان


شیرزنان ایران باستان را بهتر بشناسیماز آنجا که بزرگترین کتابخانه های ملی و تاریخی و علمی ایران (گندی شاپور -کسروی) توسط تازیان (اعراب) به آتش کشیده شد و هزاران کتاب ایرانی به گفته مورخ و جامع شناس بزرگ عرب (ابن خلدون) نابود شد و به دریا ریخته شدند و بسیاری از بزرگان این سرزمین گمنام ماندند و اثری از آنان یافت نشد ولی با همه فراز و نشیب های یورش اسکندر گجستک و یورش تازی بدوی هنوز نام شیرزنان بزرگی از سرزمین مقدس ایران برای ما به جای مانده است که گوشه ای از نام و جنگاوریهایشان را در اینجا از نظر خواهید گذراند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

ماندانا

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

ماندان یا ماندانا در لغت به معنی شاه بوی عنبر سیاه، دختر آژی دهاک (آستیاک) آخرین پادشاه ماد که همسر کمبوجیه پدر کوروش شد و از این وصلت کوروش متولد گردید. او در تربیت و نیز انتقال قدرت به کوروش سهم بسیار موثری داشت. ماندان اولین مدرسه جمعی که در آن برگزیدگانی از پسران بودند بنیان مینهد که خود شخصا به دانش آموزان این مدرسه درس حقوق و قانون را می آموخت و به کوروش می آموخت که باید پایه و اساس ظلم و بیدادی را ویران نماید و در هر حال یار و همیار زیردستان باشد. در این مدرسه فنون سوارکاری و تیراندازی و نبرد نیز آموزش داده میشد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

شیــــرین

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

شاهزاده ارمنی و برادر زاده و جانشین مهین بانو فرمانروای ارمنستان و زنی خردمند که همسر وفادار خسروپرویز بود. در آن زمان ارمنستان یكی از شهرهای كوچك ایران و شاه ارمنستان زیر نظر شاهنشاه ایران بود. خسروپرویز و شیرین حماسه ای از خود ساختند كه همیشه در تاریخ ماندگار ماند. شیرین از خسرو چهار فرزند به نام های نستور، شهریار، فرود و مردانشه بدنیا آورد كه هر چهار فرزند وی در زندان كشته شدند.

داستان عشق او و خسرو پرویز و دلدادگی فرهاد به او در ادبیات ایران مشهور است. پس از این كه خسرو پرویز بدست افسری جوان به نام مهرهرمز (که پدرش مرزبان نیم روز "بابل و عراق" بوده و دو سال پیش از این واقعه، به دست خسروپرویز مجازات شده بود) کشته می‌شود، به پسرش شیرویه گفت كه من به عنوان ملكه ایران باید بهترین مراسم سوگواری را برای پدرت خسرو پرویز بجا آورم و در حالی كه زیباترین لباس و آرایش را داشت با متانت به همراه موبدان و بزرگان به تشیع جنازه خسرو پرویز پرداخت. پس از انجام مراسم از حاضران خواست كه او را برای آخرین وداع با جنازه همسرش تنها بگذارند در آن هنگام با خنجری در كنار جسد همسرش، خود را كشت.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

دغدویـــه

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

دغدویه یا دوغدو مادر زرتشت است که اصلا از شهر ری بوده است. وی در آنجا با کوی ها و کرپن ها که مردم را گمراه می کردند و از آنها مرتب فدیه و قربانی می خواستند و دین را وسیله ای برای رسیدن به امیال و خواستهای ناروای خود کرده بودند به مبارزه پرداخت. پدر و مادرش چون جان او را در خطر دیدند او را نزد یکی از نزدیکان خود به آذربایجان فرستادند او در آنجا با پوروشسب ازدواج کرد و ثمره این پیوند همایون، زرتشت پیامبر بزرگ ایرانیان است.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

کاساندان

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

کاساندان یا کاساندانه تنها همسر کوروش بزرگ، شهبانوی ایران (ملکه جهان) دختر

کیاکسار دایی کوروش و از شاهدختان قوم ماد و نوه آستیاگ پدر بزرگ کورش و آخرین پادشاه قوم ماد بود. کاساندان ملکه ۲۸ کشور آسیائی بوده و همواره در کنار همسرش کوروش بزرگ پادشاهی میکرده و پس از او نخستین فرد قدرتمند و سیاستمدار دربار هخامنشیان بشمار می آمده است. او ۵ فرزند با نام های کمبوجیه، بردیا، آتوسا، رکسانه و ارتیستونه داشت. هر یك از فرزندان کاساندان و كوروش بزرگ به نحوی در تاریخ هخامنشیان دارای نقش تعیین كننده بوده اند و از نشانه ها چنین بر می اید كه آنها از تربیتی خاص برخوردار بودند.
به نقل از هرودوت: کاساندان در ۶ نوامبر ۵۳۹ پیش از میلاد فوت کرد و هنگام مرگ وی در بابل ۶ روز همه به سوگواری همگانی فراخوان شدند. کاساندان قبل از کورش درگذشت و بعد از او کورش در اندوهی فراوان ماند و برای همیشه و به احترام همسرش تنهایی را برگزید. مقبره شهبانو کاساندانه در پاسارگاد، در کنار آرامگاه کوروش بزرگ میباشد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

آتوســا

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

آتوسا در لغت به معنای خوش اندام است. همچنین به معنای قدرت و توانمندی نیز میباشد. آتوسـا (۵۵۰ تا ۴۷۵ پیش از میلاد مسیح) شهبانوی ایران یكی از برجسته‌ترین زنان در تاریخ ایران قدیم است. وی دختر کورش کبیر و کاساندان، خواهر کمبوجیه، و همسر دو پادشاه هخامنشی، کمبوجیه و داریوش یکم، و مادر خشایار شاه بود.
آتوسـا بانویی زیبا بود وهم شاعر و هم ادیب بود و به نوجوانان پارسی درس ادبیات پارسی میداد. به خاطر خرد و اندیشه نیکویش داریوش با ایشان در مسائل مملکتی و سرنوشت ساز مشورت میکرد و نیز به ایشان اعتماد کامل داشت. اگر داریوش به منطقه ای لشگر میکشید شورای سلطنت برای اداره امور کشور تشکیل میشد و رئیس و مافوق همه در راس شورای سلطنت شهربانو آتوسا بود.
هرودوت در مورد زندگی سیاسی وی می‌گوید: آتوسا از قدرت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود و علاقمند بود که در میدان کارزار نیز شوهرش را همراهی کند. وی همواره یاور فکری داریوش بزرگ بوده و چندین نبرد بزرگ را شخصا فرماندهی کرده و یا با نقشه های جنگی او انجام گرفته است. از زمان مرگ او هیچ اطلاعی در دست نیست. تنها می‌دانیم تا زمانی که خشایار از جنگ یونان بر میگردد زنده بوده‌است. احتمالا آرامگاه او در کنار آرامگاه داریوش کبیر در نقش رستم می‌باشد.

گفته میشود که "هما" در اساطیر ایران، بر مبنای یادمانهایی از "آتوسا شهبانوی پارسی" و رویدادهای دوران داریوش و خشایارشاه، همسر و پسرش شکل گرفته باشد. "هما" در افسانه های مردمی مرغ فرخنده ایست كه گاه از آن با نام "مرغ سعادت" نیز یاد می شود و در این باورها همان مرغی است كه اگر سایه او بر كسی افتد او را سعادتمند و اگر بر تارك كسی نشیند او را به شهریاری رساند و شاید واژه "همایون و همایونی" با این نام پیوند دارد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

یوتاب

یوتاب در لغت به معنی درخشنده و بیمانند است. از یوتاب به عنوان یکی از سردارن زن ایرانی نام برده اند. یوتاب خواهر آریوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشاهی داریوش سوم بوده است وی در نبرد با اسکندر گجستک همراه آریو برزن فرماندهی بخشی از ارتش را بر عهده داشته است . او در کوههای بختیاری راه را بر اسکندر بست ولی یک ایرانی خائن راه را به اسکندر نشان داد و او از مسیر دیگری به ایران هجوم آورد. از یوتاب به عنوان شاه آتروپاتان (آذربایجان) در سالهای 20 قبل از میلاد تا 20 پس از میلاد نیز یاد شده است. آریو برزن و یوتاب در راه وطن کشته شدند و نامی جاویدان از خود بر جای گذاشتند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

آرتمیـــــس

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

آرتمیـس یا آرتمیـز در لغت به معنی راست گفتار بزرگ است. او نخستین و تنها بانوی دریاسالار جهان است. تاریخ نویسان یونان او را در زیبایی و برجستگی و متانت سرآمد همه زنان آن روزگار نامیده اند.
آرتمیس Artemis نخستین زن دریانورد ایرانی است كه درحدود 2480 سال پیش فرمان دریاسالاری خود را از سوی خشایارشاه هخامنشی دریافت کرد. در سال ۴۸۴ پیش از میلاد فرمان بسیج دریایی برای شرکت در جنگ با یونانیان توسط خشایارشا هخامنشی صادر شد. آرتمیس فرماندار سرزمین کاربه با پنج فروند کشتی جنگی که خود فرماندهی آنها را در دست داشت به نیروی دریایی ایران پیوست. در این نبرد ایران موفق به تصرف آتن شد. در این نبرد نیروی زمینی ایران از ۸۰۰ هزار پیاده و ۸۰ هزار سواره تشکیل شده بود. نیروی دریایی ایران دارای ۱۲۰۰ کشتی جنگی و ۳۰۰ کشتی ترابری بود.

همچنین آرتمیس در سال 480 پیش از میلاد در جنگ سالامین Salamine كه بین نیروی دریایی ایران و یونان درگرفت شركت داشت و دلاوری های بسیاری از خود نشان داد و با ستایش دوست و آشنا روبرو شد. او در یكی از دشوارترین شرایط در جنگ سالامین، با دلیری و بیباكی كم مانند توانست بخشی از نیروی دریایی ایران را از خطر نابودی نجات دهد و به همین دلیل به افتخار دریافت فرمان دریاسالاری از سوی خشایارشاه رسید. او به خشایارشاه پیشنهاد ازدواج نیز داد که بدلایلی این پیوند صورت نگرفت. در سالهای دهه شصت میلادی (دهه چهل خورشیدی) نیروی دریایی ایران، برای نخستین بار ناو شكن بزرگی را به نام یك زن نام گذاری كرد و او "آرتمیس" بود. ناو شكن آرتمیس در دوران خدمت "دریاسالار فرج الله رسایی" به آب انداخته شد و سالها بر روی آبهای خلیج همیشه فارس پاسدار سواحل ایران بود.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گردآفـــرید

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گردآفرید یا گُردآفرین یكی از پهلوانان سرزمین ایران که تاریخ از او به عنوان دختر كژدهم یاد میــكند. در داستان رستم و سهراب گردآفرید با لباسی مردانه با سهراب رزم کرد و به دست او گرفتار شد ولی توانست خود را با تدبیر از دست سهراب برهاند. فردوسی بزرگ از او به عـــنوان زنی جنگجو و دلاور سرزمین پاكان یاد میكند.

در شاهنامهٔ فردوسی نیز چنین آمده‌است:
زنی بود بر سان گرد سوار
همیشه به جنگ اندرون نامدار

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

سیندخت

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

همسر خردمند مهرآب کابلی و مادر رودابه و مادربزرگ رستم که در همسری زال و رودابه و جلب موافقت مهرآب پدر رودابه به این وصلت نقش مهمی داشت و نیز در موقع تولد رستم از مادر، سیندخت یار و مددکار دخترش رودابه بود. کوتاه سخن اینکه سیندخت یکی از خردمندترین چهره های شاهنامه است.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

رودابه

دختر مهرآب کابلی و همسر زال و مادر رستم که به روایت شاهنامه دلباختگی زال به او یکی از زیباترین صحنه های شاهنامه است. رودابه در موقع تولد رستم اولین سزارین را انجام داد. بنابراین، چنین زایمان ها را باید "رستمی" گفت نه سزارین. زیرا سزار قرن ها پس از تولد رستم به دنیا آمده است.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

تهمینه

دختر زیباروی پادشاه سمنگان که شبی همسر رستم بود. ثمره آن تولد سهراب است که داستان زندگی و مرگ دردناکش به دست پدر در شاهنامه فردوسی به تفصیل آمده است. تهمینه برای آنکه تمام وقت خود را صرف پرورش سهراب کند، با وجود جوانی و زیبایی ازدواج نکرد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بانو گُشنــسب و زربانوی دلیـــر

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بانو گشسب (مخفف گشنسپ) به معنی "بانوی دارنده اسب نر" است که در جنگاوری هیچ کس یارای مقاومت با او را نداشت. بانو گُشنــسب دختر رستم و همسر "گیو" که نام وی در برزو نامه و بهمن نامه بسیار آمده است. یکی از مشهور ترین حکایت های او نبرد سه گانه فرامرز، رستم و بانو گشنسب است که در هنگام کشتی پهلوانان را به خاک می افکند، دلیری این بانوی ایرانی مشهور است. او منظومه ای نیز بنام خود دارد که هم اکنون نسخه ای از آن در کتابخانه ملی پارسی و در کتابخانه ملی بریتانیا موجود است.

شهین سراج، پژوهش‌گر ادب و تاریخ : اگر بخواهیم ارزش پهلوانی دختر رستم را باز بکنیم ارزش حماسی و نقش حماسی این دختر از جایی شروع می‌شود که بهمن اسفندیار به کینه‌توزی خون اسفندیار به سیستان حمله می‌کند و زال را در قفس می‌اندازد و با فرامرز، پسر رستم جنگ می‌کند و عاقبت او را بر دار می‌زند. تنها کسی که در خاندان رستم در برابر بهمن حقیقتاً یک مقامت نظامی نشان می‌دهد و از آن باورهای رستم دفاع می‌کند به نظر من بانو گشنسب است. او است که این نبرد را ادامه می‌دهد و مانند پدرش که همیشه حامی پادشاهان ایران بوده ولی هیچ‌وقت سر فرود نیاورد. زربانو سردار جنگجوی ایرانی و دختر رستم و خواهر بانو گشنسب. او در سوارکاری زبده بوده است و در نبردها دلاوریهای بسیار از خود نشان داده است. تاریخ نام او را جنگجویی که آزاد کننده زال، آذربرزین و تخوار از زندان بوده است ثبت کرد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

آذرناهیــــد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

ملكه ملكه های امپراتوری ایران در زمان شاهنـــــــشاهی شاپور یكم بنیانگزار سلسله ساسانی. نام این ملكه بزرگ و اقتدارات دولتی او در قلمرو ایــــران در كتیبه های كعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده است و او را ستایـش كرده است.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

هلاله - همای چهر آزاد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

پادشاه زن ایرانی كه به گفته كتاب دینی و تاریخی (391 یشتا 274+1 یشتا 2) در زمان كیانیان بر اریكه شاهنشاهی ایران نشست. از او به عنوان هفتـــمین پادشاه كیانی یاد شده است كه نامش را "همای چهر آزاد" و "همای وهمون" نیز گفته اند. او مادر داراب بود و پس از "وهومن سپندداتان" بر تخت شاهنشاهی ایران نشست. وی با زیبایی تمام سی سال پادشاه ایران بود. نوشتارها زیادی درباره رفتار و کردار او یادشده که او در مدت سی سال پادشاهیش هرگز خطائی نکرده و مردمان در زمان او همواره در آسایش و سلامت زندگی میکرده اند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

آریاتــس

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

یكی از سرداران مبارز و دلیر هخامنشیان در سالهای پیش از میلاد. مورخــین یونانی در چندین جا نامی از وی به میان اورده اند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

پریــــن - بانوی دانشمند ایرانی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

او دختر کی قباد بود كه در سال 924 قبل از مــیلاد هزاران برگ از نسخه های اوستا را به زبان پهلوی برای آیندگان از گوشه و كنار ممالك اریایی گرداوری نمود و یكبار كامل آن را نوشت و نامش در تاریخ ایران زمین برای همیشه ثبت گردیده است.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

آرتادخــت

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

وزیر خزانه داری و امور مالی دولت ایران در زمان شاهنشاهی اردوان چهارم اشكانی. به گفته كتاب اشكانیان اثر دیاكونوف روســــی خاور شناس بزرگ او مالیات ها را سامان بخشید و در اداره امور مالی كوچكتـــــرین خطایی مرتكب نشد و اقتصاد امپراتوری پارتیان را رونق بخشید. چنانچه برآمده است٬ از کارهای بزرگ او در گردآوری دارایی کشور٬ یکی جلوگیری از هزینه های بیهوده به ویژه درباریان و دیگری گرفتن باج و خراج از درآمد توانگران بوده است.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

فــرخ رو

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

نام او به عنوان نخستین بانوی وزیر در تاریـــــخ ایران ثبت شده است. وی از طبقه عام كشوری به مقام وزیری امپراتوری ایران رسید.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

فرانّـــک


همسر آبتین و مادر فریدون که در رهاندن و زنده ماندن فریدون از دست دژخیمان ضحاک رنجها برد و در به قدرت رسیدنش نقش اساسی داشت.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

پــوراندخت و آزرمیــدخت

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

پوراندخت شاهنشاه ایران در زمان ساسانی بود و زنی بود كه بر بیش از 10 كشور آسیایی پادشاهی میكرد. او پس از اردشیر شیرویه به عنوان بیست و پنجمین پادشاه ساسانی بر اریكه شاهنشاهی ایران نشست و فرامانروایی نمود. پوران خسرو منظور پوراندخت دختر خسرو پرویز است که زنی با کفایت و خردمند بود ولی متأسفانه به علت وضع آشفته و نابسامان آن دوران و جنگهای طولانی ایران و روم در زمان خسرو پرویز و نفوذ دین مزدک و نارضایی مردم از وضع موجود و در یکی از دشوارترین شرایط تاریخی ایران حکومت کشور را چند ماهی در اختیار داشت و پس از مرگ او حکومت به آزرمی دخت رسید.

ملکه آزرمی دخت، آزرم، آزرمی، (۶۳۰م یا ۶۳۱م) (به معنی دختر پیر نشدنی) شاهنشاه زن ایرانی و سی و دومین شاهنشاه ساسانی، دختر خسروپرویز پسر هرمز پسر انوشیروان ملقبهٔ به عادله كه پس از خواهر خویش پوراندخت لشكریان او را در تیسفون بپادشاهی برداشتند. فرمانرواى خراسان، سپهبد فرخ‌هرمز که یکى از مدعیان جدى سلطنت بود، ملکه را به همسرى خواست. در حالی که آزرمى‌دخت علناً وعده‌ى ازدواج به او داد، در نهان تدارک قتلش را دید (بنا به فرهنگ معین چون "آزرمیدخت نمی‌توانست علنا مخالفت کند"). رستم، پسر فرخ‌هرمزد، به خون‌خواهى پدرش لشکر به پایتخت کشید و پس از سرنگونی آزرمى‌دخت، ملکهٔ ساسانی را نابینا کرد. آزرمی دخت چهار ماه پادشاهی کرد. از کیفیت وفات این ملکه اطلاعی در دست نیست.

پاره ای از اشعار حکیم فردوسی در باره ی پوران دخت و آزرمی دخت:

یکی دختری بود پوران بنام      چو زن شاه شد کارها گشت خام
بزرگان برو گوهر افشاندند         بران تخت شاهیش بنشاندند
چنین گفت پس دخت پوران که من          نخواهم پراگندن انجمن
کسی راکه درویش باشد ز گنج           توانگر کنم تا نماند به رنج
مبادا ز گیتی کسی مستمند             که از درد او بر من آید گزند
ز کشور کنم دور بدخواه را                  بر آیین شاهان کنم گاه را


یکی دخت دیگر بد آزرم نام               ز تاج بزرگان رسیده به کام
بیامد به تخت کیان برنشست           گرفت این جهان رابه دست
نخستین چنین گفت کای بخردان     جهان گشته و کار کرده ردان
همه کار بر داد و آیین کنیم     زین پس همه خشت بالین کنیم
ز آنکس که باشد مرا دوستدار             چنانم مر او را چو پروردگار
کس کو ز پیمان من بگذرد                   بپیچید ز آیین و راه خرد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

منیــــژه

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

دختر افراسیاب که بیژن سردار معروف ایرانی دلباخته او گردید و به بند اسارت افراسیاب افتاد و به دستور افراسیاب او را به چاهی که به همین نام معروف است انداختند تا سرانجام رستم که خود را به صورت بازرگانی درآورده بود توانست او را نجات بخشد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

کتایـــون

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

دختر قیصر روم همسر گشتاسب شاه و مادر اسفندیار و یکی از اولین کسانی که کیش زرتشت را پذیرفت. موقعی که اسفندیار به دستور گشتاسب می خواست به جنگ رستم برود کتایون به سختی با رفتن او مخالف بود و او بخردانه پند داد ولی اسفندیار نپذیرفت و در جنگ با رستم کور و سپس کشته شد و کتایون با غم و دردی جانکاه به سوگ فرزند نشست.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

همــــــا

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

دختر اسفندیار و خواهر بهمن و ملکه نامداری از سلسله کیانیان.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

نگان

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

که در لغت به معنی کامروا و پیروزمند است. وی از سرداران ساسانی بود که با تازیان دلاورانه جنگید. دلاوریهای شکوهمندانه او در جنگهای چریکی با سپاه تازیان زبان زد ایرانیان بود و تازیان بهنگام حمله های او از مقابلش پا بفرار میگزاردند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

آپارنیک

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

همسر رستم فرخزاد که همچون یک شیر زن، به همراه او تا آخرین قطرهُ خون با تازیان متجاوز دلیرانه جنگید.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

سورا

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

در لغت به معنی گلگون رخ٬ که دختر اردوان پنجم بود و سمت سپهبدی داشت و دست راست پدر بود و در جنگها دلاورانه همراه پدر می جنگید.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

کُردیـــه

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

خواهر خردمند بهرام چوبین (در دوره ساسانیان). بهرام چوبین كه یكی از اهالی شهر خفر جهرم و از كردان بوده و خواهر بهرام به نام " كردیه" همسر اردشیر بابكان بوده است. کُردیـــه پس از برادرش٬ فرماندهی را به دست میگیرد و در میدانهای نبرد٬ ‌آنچنان بیباکی و شایستگی از خود نشان میدهد که همگان را به ستایش وا میدارد. او در رده سپهسالاری سپاه برادرش در جنگ تن به تن با "تور" فرمانده نیروی خاقان چین٬ او را شکست میدهد و سپاهش را تار و مار میکند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

سوسن

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

ملکه سوسن همسر یزدگرد سوم بود که بنا بدرخواست او یزدگرد شهر "جی" را که بعد ها به نام یهودیه شهرت گرفت، بنا کرد و در آن مکان دین یهود (یهودیان) را سکنا داد. محله یهودی نشین همدان را هم همین ملکه بنا نمود. در لنجان نزدیکی اصفهان، یک مرکز دیگری موجود می باشد که از آثار همین ملکه می باشد که با نام جدیدی بنام پیربکران نامگزاری شده است.

یربکران شهر کوچکی در مرکز ایران (سی کیلومتری غرب اصفهان) است. مقدس‌ترین عبادت‌گاه یهودیان در این شهر است. پرفسور هرتسل باستان شناس سرشناس آلمانی در یادداشت‌های خود در کتابی به نام تاریخ باستان شناسی ایران می‌گوید "در منطقه‌ی فلاورجان اصفهان اثر دیگری از ملکه سوسن همسر یزدگرد سوم یافتم که به اسم پیربکران خوانده می‌شود. "سارا (سَرَح) بت آشر" (یعنی سارا دختر آشر) نوه‌ی حضرت یعقوب است. کسی که برای نخستین بار خبر زنده بودن حضرت یوسف را به یعقوب می‌دهد، و یعقوب نیز به پاس این خبر خوش او را به داشتن عمر جاودان دعا می‌کند. سارا در محلی که اکنون به سارا خاتون معروف است، غیب می‌شود و عمر جاودانه پیدا می‌کند.


نوع مطلب : بزرگان، 
برچسب ها : زنان ایران باستان، زنان پیش از اسلام، کاساندان، ماندانا، شیرین، دغدویه، دوغدو، مادر زرتشت، همسر کوروش، آتوسا، همسر داریوش، همسر کمبوجیه، یوتاب، خواهر آریو برزن، آتمیس، زن دریا سالار ایران، نخستین زن دریا سالار، نخستین دریا سالار، نخستین زن کاپیتان، گرد آفرید، گرد آفرین، دختر کژدهم، سیندخت، همسر مهرآب، مادر بزرگ رستم، مادر رودابه، رودابه، مادر رستم، تهمینه، زن رستم، همسر رستم، مادر سهراب، گشسب، گشنسب، دختر رستم، همسر گیو، آذر ناهید، هلاله، جهر آزاد، هفتمین پادشاه کیانی، مادر داراب، آریاتس، پرین، بانوی دانشمند ایران، دختر کی قباد، آرتادخت، فرخ رو، نخستین زن وزیر ایران، نخستین بانوی وزیر ایران، فرانک، همسر آبتین، زن آبتین، مادر فریدون، پوراندخت، آذرمی دخت، 25 پادشاه ساسانی، دختر خسرو پرویز، عادله، منیژه، دختر افراسیاب، دلباخته بیژن، کتایون، دختر قیصر روم، همسر گشتاسب، مادر اسفندیار، هما، دختر اسفندیار، خواهر بهمن، نگان، آپارنیک، سورا، دختر اردوان پنجم، کردیه، خواهر بهرام چوبین، همسر اردشیر بابکان، سوسن، همسر یزدگرد سوم، زن یزدگرد سوم،
لینک های مرتبط : http://cloob.com/name/pc7a،
پنجشنبه 13 آبان 1389
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:06 ق.ظ

Nicely expressed without a doubt. .
cialis patentablauf in deutschland cialis dose 30mg prix de cialis non 5 mg cialis generici generic cialis levitra rezeptfrei cialis apotheke tarif cialis france cost of cialis cvs generic cialis side effects for cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:43 ب.ظ

You revealed it wonderfully!
achat cialis en suisse only best offers 100mg cialis order generic cialis online weblink price cialis cialis generico postepay generic cialis at walmart buying cialis on internet prix de cialis cialis ahumada opinioni cialis generico
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:20 ق.ظ

You actually mentioned this wonderfully!
buy viagra online uk no prescription how to buy viagra online without prescription sildenafil and viagra buy viagra cheapest best place buy viagra online buy viagra in china buy cheap viagra can you buy viagra at the store buy female viagra uk buying viagra online from canada
جمعه 3 فروردین 1397 03:23 ب.ظ

You've made your point extremely clearly..
cialis preise schweiz 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 30 day sample cialis 50 mg soft tab generico cialis mexico chinese cialis 50 mg cialis 30 day sample cialis online napol cialis rezeptfrei tadalafil 10 mg
یکشنبه 27 اسفند 1396 10:07 ب.ظ

Seriously all kinds of beneficial information!
we recommend cheapest cialis enter site 20 mg cialis cost tarif cialis france estudios de cialis genricos price cialis per pill miglior cialis generico look here cialis cheap canada click here cialis daily uk cialis super kamagra cialis 30 day sample
دوشنبه 27 شهریور 1396 09:53 ق.ظ
Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results.

If you know of any please share. Many thanks!
چهارشنبه 18 مرداد 1396 09:15 ق.ظ
I have been exploring for a bit for any high-quality articles or
weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website.
Studying this info So i'm satisfied to convey that I have a very
just right uncanny feeling I discovered exactly what
I needed. I so much unquestionably will make sure to do not put out of your mind this site and give it a
glance on a continuing basis.
شنبه 14 مرداد 1396 07:29 ق.ظ
Link exchange is nothing else but it is simply placing the
other person's web site link on your page at proper place and other person will also do same in favor of you.
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:37 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I am waiting
for your next write ups thanks once again.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:00 ب.ظ
Asking questions are in fact pleasant thing if you are not understanding something entirely, except this article
offers pleasant understanding yet.
چهارشنبه 31 تیر 1394 12:02 ق.ظ
با دروودى فرآوان و سپاسى بى كران من خیلى استفاده كردم اما اى كاش فردوسى بزرگ در گفتارش این را نمى گفت :
یكى دخترى بود پوران بنام .
چو زن شاه شد كارها گشت خام .
به نظر من زنها هم خیلى شجاع و دلیر بودند و هستند همچنین كه اینجا هم خواندیم با كمال سپاس از شما دوست گرامى استفاده كردیم و مفید بود .
پنجشنبه 24 اردیبهشت 1394 12:46 ق.ظ
خیلی خوب بود واقعا لذت
پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 01:35 ق.ظ
با درود کردیه همسر خسرو پرویز بود نه اردشیر بابکان
شنبه 3 فروردین 1392 09:37 ب.ظ
از آرتمیس زن دلاور ایرانی و اولین فرمانده نیروی دریایی زن جهان در دوران کورش کبیر نام نبردی
شنبه 25 شهریور 1391 02:25 ق.ظ
واقعا از متن لذت بردم.عاااااااااااااالی بود.
چهارشنبه 1 شهریور 1391 10:17 ق.ظ
از مطالبتون ممنون ولی یه اشتباهی كه است اونم اینكه شما با چه استنادی مادر زرتشت را از ری میدونید من از این تحریفات خوشم نمی یاد كه اصلیت هر دانشمند وبزرگ علمی را به قوم فارس فقط ربط بدهند
سه شنبه 31 مرداد 1391 04:19 ب.ظ
درود بلاگ خیلی زیبایی داری
خیلی مطالب خوبی داشت به بلاگ منم بیا.
پنجشنبه 5 مرداد 1391 08:54 ب.ظ
خیلی اطلاعات جالبی بود ممنونم.
شنبه 17 تیر 1391 08:24 ق.ظ
سلام عالی بود و جالب
سه شنبه 23 اسفند 1390 12:20 ب.ظ
با تشکر از اطلاعات مفید شما اما مگر شیرین در بالای سر فرهاد خود را نکشت؟
pc7a نه بالای سر خسرو بود، شیرین عاشق فرهاد نبود، فرهاد عاشق شیرین بود، شیرین پس از شنیدن ماجرای فرهاد تنها دلش به حال او سوخت
پنجشنبه 4 اسفند 1390 12:49 ب.ظ
خوب بود ولی عكس هاش خیلی ضایع بود، چون یكی از پژوهشگران فرانسوی هم علت شیفتگی اش نسبت به اسلام و ایران را اهمیت ندادن عاشقان به اندام جنسی و پرهیز از لخت وارگی دانست و گفت هر چه گشتم در یافتم كه این سرزمین معنی اصیل عشق را دریافته بود و با پذیرفتن اسلام این تحكیم بخشیده شد، انوقت شما آبروی ما را می بری كه زن جنگجومون با لباس شب عروسی می جنگیده؟ برخی از نقاشان كه من هم می شناسم این كار را كرده اند اما شما چرا نشر دادید؟مسخره نیست ؟ نمی گویند جنگجوشون می رفته جنگ یا ببخشید چیزه دیگه؟ خواهشا آبرو نبرید و جرات درج مطلب داشته باشید و از خود ستای بیش از حد بپرهیزید/
pc7a هه، معلومه که اصلاً متن رو نخوندی
پنجشنبه 1 دی 1390 08:16 ب.ظ
خیلی عالیه
یکشنبه 20 آذر 1390 05:05 ب.ظ
واقعاً عالی بود. چیزهایی خواندم كه تا به امروز حتی اسمشان هم نشنیده بودم. واقعاً ممنونم از این اطلاعات قشنگتون.

دوشنبه 30 آبان 1390 03:49 ب.ظ
مرسی بابت این همه مطلب قشنگ
www.myhert.blogfa.com
این وبلاگ منه اگه میشه سر بزن شمارتم بده
من میخوام با شما دوست بشم
چون عشق ایران تو رگ های توعه
داداشی مشخصات خودتم بده

شنبه 12 شهریور 1390 09:05 ق.ظ
عجب چرت و پرت هایی از خیالپردازی های شاهنامه جور کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!
یکشنبه 23 مرداد 1390 03:49 ب.ظ
ممنونم،خیلی وبلاگ زیبایی داری مخصوصا این مطلبتو خیلی خوب نوشتی واقعا ممنونم به منم یهک سری بزن لطفا...
www.dastan_sora.loxblog.com
چهارشنبه 12 مرداد 1390 03:12 ب.ظ
بسیار زیبا بود
چهارشنبه 5 مرداد 1390 01:19 ب.ظ
merc vaghean ali bood.
شنبه 1 مرداد 1390 01:03 ب.ظ
ساوجی (پیغمبر ) زرتشت بیر تورک عایلده اورمو شهرینده آنادان اولور وسونرا ساوآلان (سبلان) داغیندا ساو (وحی) آلیر و آناسینین آدیدا دوغدو که پارس ! جادا بدنیا آورنده ، زایشگر وحیاتبخش آنلامی وئریر و اوستانین اصلی قاتلار دیر که عربجه قسمت هاآنلامیندادیر وایندیکی اوستا اصلی اوستانین تحریف و چئوریلمیشیدیر و قاتلار هله چئوریلمیبدیر . بو سوزلری دئمکدن ایستیردیم که داها بوقدر یالان دانیشمیاسیز و اوتاناسیز . گوزویوزه یومماقنان گونش وارلیقینی دانانمازسیز .
pc7a لطفاً فارسی بنویسید، من اصلاً متوجه نشدم چی نوشتید
پنجشنبه 23 تیر 1390 08:10 ب.ظ
با درود
سودمند بود گلم
ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پی کو باکس کسب درآمد
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
     
کلیه حقوق این وبلاگ برای انسانم آرزوست... محفوظ است