تبلیغات
انسانم آرزوست... - کوروش کبیر در یک نگاه"1"
انسانم آرزوست...
*من همچنان عینکی زده ام که شیشه ندارد*مدام به آن ، ها میکنم تا پاک شود * غافل از آنکه چشمانم غبار آلود است نه عینکم*
گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


مبهم وشاید کمی پیچیده
.
.
.

این همه آن چیزیست که در سرزمین جاوید انتظارش را میکشیم...


مدیر وبلاگ : pc7a
نویسندگان
کوروش کبیر در یک نگاه"1"کوروش بزرگ


کوروش بزرگ
شاه پارس، شاه انشان، شاه ماد، شاه بابل، شاه سومر و اکد
شاه چهار گوشه جهان
Portrait of Cyrus the Great.jpg
دوران ۵۵۹-۵۲۹ پیش از میلاد.[۱] (۳۰ سال)
تاجگذاری انشان، پارس
زادروز ۶۰۰ یا ۵۷۶ پیش از میلاد
زادگاه انشان، پارس
مرگ ۵۲۹ پیش از میلاد
محل درگذشت سیردریا
آرامگاه پاسارگاد
پیش از کمبوجیه دوم
پس از کمبوجیه یکم
همسر کاساندان
دودمان هخامنشیان
پدر کمبوجیه یکم
مادر ماندانا
فرزندان کمبوجیه
بردیا
آتوسا
آرتیستونرکسانا

کوروش ملقب به کوروش بزرگ یا کوروش کبیر (به پارسی باستان: ‎KUURUUSHAکوروش دوم نخستین پادشاه و بنیان‌گذار شاهنشاهی هخامنشی بود. کوروش بمدت سی سال، از سال ۵۵۹ تا سال ۵۲۹ پیش از میلاد، بر ایران سلطنت کرد.[۲]‎‎‎‎‎‎‎‎‎) همچنین معروف به

دربارهٔ کوروش تمام مورخین متفقند که شاهی بود با عزم و عاقل و رئوف که در موارد مشکل به عقل بیش از قوه متوسل می‌شد و برخلاف پادشاهان آشور و بابل، با مردم مغلوب رئوف و مهربان بود.[۳] جنگ و بوی خون او را برخلاف فاتحان دیگر مغرور نکرد و رفتار او با پادشاهان مغلوب لیدیه و بابل سیاست تسامح او را بخوبی نشان می‌دهد.[۴] با پادشاهان مغلوب به اندازه‌ای مهربانی می‌کرد که آنها دوست کوروش شده و در مواقع مشکل به او یاری می‌نمودند. با مذهب و معتقدات مردم کاری نداشت بلکه برای جذب قلوب ملل آداب مذهبی آنها را محترم می‌داشت. شهرها و ممالکی که در تحت تسلط او در می‌آمدند، هیچگاه معرض قتل و غارت واقع نمی‌شد. [۵] آنچه درباب وی برای مورخ جای تردید ندارد، قطعاً این است که لیاقت نظامی و سیاسی فوق‌العاده در وجود او، با چنان انسانیت و مروتی در آمیخته بود که در تاریخ پادشاهان شرقی پدیده‌ای به‌کلی تازه به شمار می‌آمد.[۶] کوروش از ذکر عناوین و القاب احتراز داشت، در کتیبه‌هایی که از او مانده، این عبارت ساده خوانده می‌شود، من کوروش شاه هخامنشی هستم. حال آنکه شاهان دیگر خود را خدا می‌خواندند. [۷]

ایرانیان کوروش را پدر*[۱] .[۸] و یونانیان او را سرور و قانونگذار می‌نامیدند و در وی به چشم یک فرمانروای آرمانی می‌نگریستند. [۹]یهودیان این پادشاه را، به منزله مسیح پروردگار بشمار می‌آوردند[۱۰]، ضمن آنکه بابلیان او را مورد تأیید مردوک می‌دانستند.[۱۱]


واژهٔ کوروش

نام کوروش در زبان‌های گوناگون باستانی به‌گونه‌های مختلف نگاشته شده‌است:

 • پارسی باستان:                                           Kūruš
 • در کتیبه‌های عیلامی:                                 Ku-rash
 • درکتیبه‌های بابلی:                                  Ku-ra-ash
 • در زبان یونانی باستان:                     آمده‌است Κῦρος
 • در زبان عبری:                                   کورِوش Koresh
 • در زبان لاتین:                                    سیروس Cyrus؛

دکتر شهبازی معتقد است کورش به معنی خورشید است. او در کتاب راهنمای جامع پاسارگاد میگوید بر اساس سنتی که کتزیاس یونانی ناقل آن بوده است و پلوتارخ ذکر کرده, کلمه‌ی کوروش را ایرانیان با کلمه خورشید انطباق داده بودند (در زبان ایرانی خورشید "هُوَر" تلفظ می‌شد که امروزه خور=هور می‌گوییم) یعنی خورشید زا مظهر و نمادی برای کوروش می‌دانستند و جالب اینکه آرامگاه کوروش دلیلی برای تایید این روایت (که اغلب مورد تردید بوده است) باقی نهاده و آن شکل خورشیدی است که بر پیشانی آرامگاه او, بالای سردر اتاق آرامگاه, حجاری کرده‌اند.[۱۲]\


تبارنامه کوروش بزرگ

 • تبارنامه کلی هخامنشیان
 
 
 
هخامنش
شاه پارس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
چا ایش پیش
شاه پارس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
آریارامن
فرماندار پارس
 
کوروش یکم
شاه انشان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
آرسام
فرماندار پارس
 
کمبوجیه اول
فرماندار انشان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
ویشتاسپ
شاهزاده
 
کوروش دوم
شاه ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
داریوش یکم
شاه ایران
 
کمبوجیه دوم
شاه ایران
 
بردیا
شاهزاده
 
آرتیستون
شاهدخت
 
آتوسا
شاهدخت
 
 
 


تبار کوروش از جانب پدرش به پارس‌ها می‌رسد که برای چند نسل بر انشان (انزان) و عیلام (شمال خوزستان کنونی)، حکومت کرده بودند. کوروش دربارهٔ خاندانش، بر سفالینهٔ استوانه ای شکلی، محل حکومت آن‌ها را نقش کرده‌است.

اینکه چه وقایعی روی داده که پارس‌ها عیلام را تسخیر نموده و شاخه‌ای از سلسلهٔ هخامنشی را در آنجا برقرار کرده اند، معلوم نیست. احتمال می‌رود که پس از آنکه آشور بنی پال در سال ۶۴۵ پیش از میلاد، دولت عیلام را منقرض کرد، پارس‌ها از فرصتی که در اثر جنگ بین آشور و ماد بدست آمده بود، استفاده کرده، پادشاهی جدیدی را در انشان تأسیس کرده باشند.

هخامنش سر سلسلهٔ این دودمان است که در حدود ۷۰۰ سال پیش از میلاد، میزیسته است. پس از مرگ او، فرزندش چا ایش پیش به حکومت پارس و انشان (انزان) رسید. بعد از فوت او سلسلهٔ هخامنشی دوشاخه شده و کوروش یکم شاه انشان و عیلام و آریارامن شاه پارس شد. سپس پسران هر کدام، به ترتیب کمبوجیه یکم شاه انشان و عیلام و آرسام شاه پارس، بعد از آن‌ها حکومت کردند.

کمبوجیه یکم با شاهدخت ماندانا، دختر ایشتوویگو (آژی دهاک یا آستیاگ) پادشاه ماد، ازدواج کرد و کوروش بزرگ نتیجه این ازدواج بود.

داریوش بزرگ در کتیبه بیستون نیز این مطلب را تأیید می کند، زیرا شاه مزبور می گوید، من نهمین شاه از سلسلهٔ دوگانهٔ هخامنشی هستم. (با حذف ویشتاسب چون وی حکمرانی نکرده است).[۱۳]


زادگاه و افسانهٔ زایش کوروش بزرگ

تاریخ نویسان باستانی از قبیل هرودوت، گزنفون وکتسیاس درباره چگونگی زایش کوروش اتفاق نظر ندارند. اگرچه هر یک سرگذشت تولد وی را به شرح خاصی نقل کرده‌اند، اما شرحی که آنها درباره ماجرای زایش کوروش ارائه داده‌اند، بیشتر شبیه افسانه می‌باشد. تاریخ نویسان نامدار زمان ما همچون ویل دورانت و حسن پیرنیا و پرسی سایکس، افسانه زایش کوروش بزرگ را از هرودوت برگرفته‌اند.


دوستان برای خواندن ادامه مطلب به کوروش کبیر در یک نگاه "2" مراجعه نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : کوروش، کوروش کبیر، 7 آبان، یادبود کوروش،
لینک های مرتبط : http://cloob.com/name/pc7a،
شنبه 7 آبان 1390
دوشنبه 30 مرداد 1396 04:07 ب.ظ
I don't know if it's just me or if everyone else encountering problems with your blog.

It looks like some of the written text on your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know
if this is happening to them as well? This might be
a issue with my internet browser because I've had this happen before.

Kudos
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:26 ب.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this
topic to be really something which I think I would never understand.
It seems too complex and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I'll try to get the hang of it!
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:25 ق.ظ
This article provides clear idea in support of the new people of blogging, that truly how to do blogging and site-building.
شنبه 14 مرداد 1396 01:39 ب.ظ
Hi everyone, it's my first go to see at this web page, and piece of writing is in fact fruitful in favor of me, keep up posting these
articles.
جمعه 13 مرداد 1396 01:32 ب.ظ
Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at
alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.
دوشنبه 9 مرداد 1396 08:39 ب.ظ
A fascinating discussion is worth comment. There's no doubt that that you ought to
write more about this topic, it may not be a taboo matter but generally folks don't discuss these subjects.
To the next! All the best!!
جمعه 6 مرداد 1396 09:51 ب.ظ
Heya great blog! Does running a blog similar to this take a
lot of work? I've virtually no expertise in coding but I had been hoping to start my own blog soon. Anyway, if you
have any recommendations or tips for new blog owners please share.
I know this is off subject but I just wanted to ask.

Cheers!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:46 ب.ظ
Thanks on your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you are a great author.
I will remember to bookmark your blog and may come back sometime soon. I want
to encourage that you continue your great writing, have a nice day!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:50 ق.ظ
Great post. I was checking continuously this
blog and I am impressed! Extremely helpful information specially the last part
:) I care for such information a lot. I was seeking this particular
info for a very long time. Thank you and best of luck.
چهارشنبه 24 اسفند 1390 01:29 ق.ظ
نظریات جالبی است ولی آن آقای دکتر مدرک دکترا داشته نه علم دکتری در تاریخ آمده که اسم کوروش یک نام مادی است و پارسی نیست چون مادر کوروش از مادها (کردهای امروزی) بوده در یکی از شاخه های زبان کردی که به هورامی یا اورامی معروف است و هم اکنون در استان کرمانشاه و کردستان در منطقه هورامان نشین بدان زبان باستانی ایرانی هنوز حرف می زنند کوروش به معنای پسر خوب است ( کور =پسر + وش= خوب یا بسیارخوب ) و چون کوروش در دوران کودکی در منطقه ماد نشین زندگی میکرده طبق گواه تاریخ جریان طفولی کورش در تاریخ ثبت است .
جمعه 4 آذر 1390 11:15 ب.ظ
میدونستی هرودت اذعان کرده که ایرانی ها مردمی هستند که دروغ نمیگویند و بت نمیپرستند و هر کسی هم که بت بپرستد را مسخره میکنند و به یک اهورا ایمان دارند و درستکارند .
ولی 100 سال بعد گزنفن شاگرد هرودت نقل کرده (با تاسف) که مردم پارس دیگر همچون گذشته راستگو نیستند و کم کم دارن سر یکدیگر رو کلاه میذارن و...

.
جمعه 4 آذر 1390 11:07 ب.ظ
مرسی
همه شونو کپی کردم
البته با اجازه !
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
پی کو باکس کسب درآمد
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
     
کلیه حقوق این وبلاگ برای انسانم آرزوست... محفوظ است